Zdaniem branży – która deklaruje gotowość do udziału w wypracowaniu optymalnych rozwiązań – złe wdrożenie ROP niesie ryzyko wzrostu cen produktów w opakowaniach, a więc artykułów pierwszej potrzeby.
– Organizacje odzysku od początku swego istnienia wprowadzały do systemu zbiórki i przetwarzania odpadów profesjonalizację i optymalizację procesów oraz konkurencję rynkową, co powodowało trzymanie kosztów w ryzach. Te elementy muszą być przeniesione do nowych rozwiązań, aby zapobiec niekontrolowanej eksplozji kosztów – przekonuje Aleksander Traple, wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań ELEKTRO-ODZYSK, prezes Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA, jeden z sygnatariuszy listu.