Ustawa m.in. wprowadza 80-procentowe obniżki czynszów dla najemców w galeriach handlowych na czas lockdownu i 50-procentowe obniżki przez trzy miesiące po zniesieniu ograniczeń. Zakłada też wsparcie branży turystycznej, w postaci przedłużenia o rok terminu realizacji voucherów turystycznych i przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Obejmuje również, dotąd pozbawione pomocy, sklepiki szkolne. Dzięki nowym regulacjom prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych) będą mogli starać się o dofinansowanie do pensji pracowników, zwolnienie ze składek ZUS oraz postojowe.
Nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.