Izba wyższa w piątek głosowała nad nowelizacją tzw. ustawy covidowej i zaproponowała zmiany, w tym – zapowiadaną już przez nas – poprawkę dotyczącą czynszów w galeriach handlowych.

Ustawa m.in. wprowadza 80-procentowe obniżki czynszów dla najemców w galeriach handlowych na czas lockdownu i 50-procentowe obniżki przez trzy miesiące po zniesieniu ograniczeń. Zakłada też wsparcie branży turystycznej, w postaci przedłużenia o rok terminu realizacji voucherów turystycznych i przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Obejmuje również, dotąd pozbawione pomocy, sklepiki szkolne. Dzięki nowym regulacjom prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych) będą mogli starać się o dofinansowanie do pensji pracowników, zwolnienie ze składek ZUS oraz postojowe.
Nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Najważniejsza z poprawek Senatu dotyczy art. 7 i ma wyeliminować zapisy, które oceniane są jako działanie prawa wstecz. Złożyli ją senatorowie Krzysztof Kwiatkowski (niezrz.), Kazimierz Kleina (KO) oraz Wojciech Piecha (PiS).
W wersji sejmowej art. 7 zakłada, że najemca, który na podstawie dotychczasowych przepisów złożył już wiążącą ofertę chęci przedłużenia umowy, ma 14 dni na to, by wycofać się z niej i skorzystać ze zmienionych regulacji. Przepis ten jest związany z dotychczasowym art. 15ze ustawy covidowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), który w okresie lockdownu zwalniał najemców z czynszu w galeriach, w zamian za przedłużenie umowy najmu.
Senat proponuje w poprawce nowe brzmienie art. 7. Zakłada ono, że – tylko w odniesieniu do okresu po 31 grudnia 2020 r. – w 14 dni od wejścia ustawy w życie będzie można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli dotyczącego przedłużenia umowy najmu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli następować ma poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie.
Zdaniem prof. Tomasza Sójki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nowe brzmienie art. 7 to rozwiązanie kompromisowe, jeżeli chodzi o interesy stron, i stosunkowo bezpieczne legislacyjnie.
– W praktyce oznacza on, że do lockdownów, które już miały miejsce, zastosowanie będzie miał stary przepis art. 15ze, zaś nowy art. 15ze1 będzie stosowany wobec ewentualnych przyszłych lockdownów – wyjaśnia.
Jak dodaje, zadaniem art. 7 jest ograniczenie skutków błędnej konstrukcji art. 15ze, wskutek czego najemcy byli zmuszani do przedłużania umów z galeriami o okres każdego kolejnego lockdownu plus każdorazowo o sześć miesięcy. W sumie daje to blisko trzy lata (865 dni). Dzięki poprawce Senatu, jak zaznacza, w przypadku przedłużeń umów, które następowały po 31 grudnia 2020 r., najemcy będą mogli uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przedłużeniu. Oznacza to istotne skrócenie okresu obowiązkowego przedłużenia umowy.
O losie poprawek Senatu zdecyduje teraz Sejm.
Etap legislacyjny
Ustawa po poprawkach Senatu