Jak przekazało DGP biuro prasowe urzędu, spółka Platinium Wellness odwołała się od decyzji. A w przypadku drugiej decyzji, dotyczącej prezesa spółki, nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania.
Na czym polegało utrudnianie przeszukania? – Podczas trwających działań prezes zarządu spółki zmienił hasło do poczty elektronicznej w służbowym laptopie, a następnie odmówił podania nowego. Przerwało to kopiowanie danych, przez co przeszukujący stracili dostęp do części informacji, które mogły świadczyć o niedozwolonym porozumieniu – opisuje UOKiK.