Przedstawiając wczoraj sprawozdanie ze swojej działalności, Adam Abramowicz nie stronił od wskazania swoich sukcesów. Zaliczył do nich m.in. przekonanie ustawodawcy, by mikropożyczki dla przedsiębiorców były umarzane z urzędu, w oparciu o dane dostępne w ewidencji działalności gospodarczej, a nie jak planowano – na wniosek. Udało się też rozszerzyć tę formę wsparcia na samozatrudnionych.