To tylko przykład rozwiązań, które mają zwiększyć ochronę podmiotów słabszych na rynku rolno-spożywczym, a które znalazły się w projekcie nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ich autorem jest resort rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111).
Szerszy katalog