Porozumienie trwało od 2010 r. do 2017 r. Urząd ujawnił nawet fragment e-maila, w którym jedna firma upomina drugą, że ta narusza warunki porozumienia. W wyniku informacji otrzymanych od Agro-Netzwerk oraz zdobytych po przeszukaniach w obu firmach prezes UOKiK ukarał Polmass (decyzja jest nieprawomocna).
Druga firma uniknęła sankcji, korzystając z procedury leniency (łagodzenia kar dla współpracujących z urzędem). Nie wyłącza to odpowiedzialności cywilnej ‒ każdy, kto w wyniku tej zmowy poniósł szkodę, może pozwać obie firmy.