Do takich wniosków doszedł rząd, który przyjął wczoraj projekt nowelizacji prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. W znacznej mierze nowe rozwiązania dostosują rodzimy porządek prawny do standardów unijnych ujętych w dyrektywie CRD V oraz rozporządzeniu CRR II, które dotyczą wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych.
„Pakiet ten powstał w wyniku reformy przeprowadzonej przez Unię Europejską. Polegała ona na zmianie przepisów regulacyjnych dotyczących usług finansowych. Zmiany te były odpowiedzią na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007–2008” – zaznacza projektodawca, czyli Ministerstwo Finansów.