termin określający przekroczenie granic kontratypu, czyli okoliczności wyłączającej karną bezprawność czynu (np. obrona konieczna).

Jeśli osoba, która broniła dobra zastosowała środki niewspółmierne do siły ataku na dobro zachodzi wtedy eksces intensywny.

Eksces ekstensywny z kolei występuje w momencie, gdy obrona dobra przed zamachem jest przedwczesna lub spóźniona.