statystyki

Podatki

Środki trwałe

wróć do działu: Podatki »

biznes, firma

Co zalicza się do środków trwałych w firmie?źródło: ShutterStock

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, środkami trwałymi są składniki majątku niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

Zaliczają się do nich:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy

Prawo dla specjalisty