Deklaracja VAT-7 dotyczy czynnych podatników podatku od towarów i usług rozliczających się miesięcznie. Obowiązek złożenia tej deklaracji nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą oraz podmiotów zwolnionych z VAT

.

Deklarację VAT-7 należy złożyć do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podmioty rozliczające się kwartalnie skorzystają natomiast z deklaracji zawartej w VAT-7K.