Amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie wszystkie wydatki przedsiębiorstwa mogą być bezpośrednio wliczone w koszty uzyskania przychodów. Do takich należą wydatki na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą one być uwzględnione jako koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisów dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych i wybranej przez podatnika metody amortyzacji.