statystyki

Paremie łacińskie

Confessus pro iudicato habetur.

wróć do działu: Paremie łacińskie »

Uznającego powództwo [ew. przyznającego się do winy] uważa się za zasądzonego [ew. skazanego].

Prawo dla specjalisty