Z programu może skorzystać:

1. każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
2. rodzina, w której przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo
- nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
3. kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
4. kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,