Emerytura obywatelska to świadczenie przysługujące wszystkim obywatelom kraju po osiągnięciu określonego wieku emerytalnego, wypłacane każdej uprawnionej osobie w takiej samej wysokości.

Minimalna emerytura przysługuje wtedy niezależnie od okresu zatrudnienia danej osoby czy wysokości odprowadzonych składek do ZUS - świadczenie otrzymują także osoby, które pracują nielegalnie.