Są nowe zasady oznaczeń literowych dla stawek VAT w kasach rejestrujących. Termin na odpowiednie zaprogramowanie sprzętów na nowo mija 31 lipca i dotyczy wszystkich rodzajów kas.

Jednym z obowiązków sprzedawcy prowadzącym ewidencję VAT jest odpowiednie przypisanie oznaczeń literowych do stawek podatku lub zwolnień. Co istotne, przyporządkowanie liter do stawek VAT jest konieczne tylko wtedy, kiedy dana usługa lub towar występuje u podatnika.

Oznaczenia literowe przypisane do stawek VAT
  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
  •  literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  •  literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  •  literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).
Reklama

By zmienić oznaczenia, nie trzeba wzywać serwisanta. Można to zrobić osobiście.