Obsługiwany przez nasze biuro przedsiębiorca kupił środki opatrunkowe, które darował osobie fizycznej organizującej pomoc dla Ukrainy. Osoba ta zebrane środki opatrunkowe i inne towary zawiezie do Ukrainy, gdzie zostaną przekazane osobom potrzebującym. Czy podatnik może poniesione wydatki zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
W 2021 r. podatnik, który rozlicza VAT miesięcznie, dokonał zakupu towarów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, lecz przez przeoczenie sprzedawcy nie została mu dostarczona faktura. Faktura ta – z zeszłoroczną datą wystawienia – dotarła do podatnika dopiero na początku lipca 2022 r. W jakim miesiącu podatnik może odliczyć VAT z tej faktury?

ODPOWIEDZI:

Przedsiębiorca dokonał zakupu urządzenia, który to zakup stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Na fakturze otrzymanej od dostawcy wyszczególniona została opłata za usługę transportową. Czy podatnik powinien rozpoznać import tej usługi?
Podstawą opodatkowania VAT jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Przy czym podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy (zob. art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT). W świetle tych przepisów podstawa opodatkowania dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych do nabywcy obejmuje również najczęściej koszty wysyłki/transportu, którymi obciążany jest nabywca (zob. np. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.672.2020.1.RG oraz z 7 stycznia 2021 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.746.2020.1.AKA).