Wynagrodzenie minimalne niezależnie od wymiaru etatu

Dotychczas wystarczyło, że cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt i pracę uzyskiwał minimalne wynagrodzenie zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. proporcjonalnie do wymiaru etatu. Czy to prawda, że nowelizacja wprowadziła w tym zakresie bardziej rygorystyczne wymogi?