Katarzyna Bartman: szkolnictwo wyższe

26 stycznia 2009 r.

"Minister nauki musi podjąć z ministrem finansów ostre negocjacje o pieniądze"