Bartłomiej Raczkowski: pracownik

2 kwietnia 2009 r.

Czy pracownikowi przywróconemu do pracy można powierzyć inną pracę