Radosław Kowalski: rozliczenia

16 kwietnia 2018 r.

Czy można odliczyć VAT z faktur podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny

13 lutego 2017 r.

Turystyka: Jest nowa wykładnia dla opodatkowania zaliczek w VAT

10 października 2016 r.

Jak prawidłowo refakturować usługi