Arkadiusz Sobczyk: związki zawodowe

10 marca 2010 r.

Kto ma prawo reprezentować związek zawodowy wobec pracodawcy

15 kwietnia 2009 r.

Z czego wynikać może upoważnienie do reprezentacji związku zawodowego

21 października 2008 r.

Kiedy organizacja związkowa zyskuje uprawnienia zakładowej organizacji związkowej

10 września 2008 r.

Jak chroniony jest stosunek pracy działaczy pozazakładowych organizacji związkowych

30 lipca 2008 r.

Czy pracodawca może zmieniać postanowienia zakładowego układu zbiorowego