Przyjazd do Poznania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 roku przerodził się w patriotyczną manifestację, a polski ruch zbrojny objął Wielkopolskę, następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Jak podkreślają historycy, cykl wydarzeń, jakie rozpoczęły się na początku listopada w 1806 roku w Poznaniu, dał Polakom realną nadzieję na odrodzenie się państwa i przyczynił do powstania Księstwa Warszawskiego.

Sobotnie uroczystości w Poznaniu zainauguruje msza św. w intencji gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego w kościele pw. Św. Wojciecha. W krypcie zasłużonych tej świątyni spoczywają prochy Józefa Wybickiego oraz urna z sercem gen. Dąbrowskiego.

Ok. godz. 12. od ul. Stawnej rozpocznie się inscenizacja wjazdu gen. Dąbrowskiego i Wybickiego do Poznania. Ponad 30-osobowa grupa rekonstrukcyjna zaprezentuje stroje i mundury z początków XIX wieku, a Dąbrowski i Wybicki przejadą na Stary Rynek powozem ciągniętym przez cztery konie.

Jak wyjaśnił PAP dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki, pod ratuszem odbędzie się uroczyste powitanie bohaterów tamtych dni. Gen. Dąbrowski odczyta również odezwę do Polaków, dyktowaną przez Napoleona w kwaterze głównej cesarskiej w Berlinie 3 listopada 1806 roku. Zebrani na płycie Starego Rynku odśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego".

Również w sobotę w ratuszu zaprezentowany zostanie obraz Jana Gładysza, przedstawiający wjazd gen. Dąbrowskiego do Poznania już 1807 roku, kiedy po sukcesach tamtych wydarzeń wrócił do stolicy Wielkopolski jako bohater. W ratuszu będą miały miejsce prelekcje popularnonaukowe.

Do 17 listopada w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prezentowana będzie ponadto wystawa rękopisów, druków, map i pamiątek związanych z powstaniem 1806 roku.

Główne obchody tegorocznej rocznicy powstania poprzedziła w piątek konferencja naukowa pt. "Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…".

W piątek w Sejmie została przyjęta uchwała upamiętniająca 210. Rocznicę powstania wielkopolskiego 1806 roku. Jej inicjator, poseł PiS Bartłomiej Wróblewski podkreślał, że powstanie to należy do nielicznych – obok powstania wielkopolskiego 1918 roku i II powstania śląskiego – zakończonych sukcesem powstań w historii Polski. "Objęło ono tereny zaboru pruskiego. Dało nadzieję na odzyskanie polskiej państwowości i realnie przyczyniło do powstania Księstwa Warszawskiego, a tym samym – choć w mocno ograniczonej formie – polskiej państwowości na mapie Europy" – zaznaczył Wróblewski.

Z okazji rocznicy do emisji trafi specjalna limitowana seria znaczków oraz kart pocztowych. Przygotowane zostały także medale upamiętniające gen. Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego.

Organizatorem obchodów 210. rocznicy powstania wielkopolskiego 1806 roku jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Miasta Poznania (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Wydarzenia są współfinansowane ze środków Miasta Poznania.

W Europie we wrześniu 1805 roku wybuchła wojna. Armia Napoleona wkroczyła do południowych Niemiec, pokonując najpierw Rosję i Austrię pod Austerlitz, następnie odniosła zwycięstwo nad siłami pruskimi pod Jeną i Auerstaedt – w 1806 r. Gdy 27 października do Berlina wkroczył Napoleon, a wojska francuskie zbliżały się do Wielkopolski, Prusacy z obawy przed Francuzami i możliwością wybuchu polskiego powstania, ewakuowali z Poznania garnizon. 3 listopada do miasta wkroczył oddział wojsk napoleońskich, witany przez mieszkańców z ogromnym entuzjazmem.

Napoleon wiedział, że w pościgu za Prusakami wejdzie na polskie ziemie. Wezwał więc Dąbrowskiego i Wybickiego, i polecił im przekazanie obietnicy wskrzeszenia państwa.

6 listopada Dąbrowskiego i Wybickiego witały w Poznaniu wiwatujące tłumy. Kolejnego dnia Dąbrowski rozpoczął w Poznaniu tworzenie polskiej armii, która w niedługim czasie liczyła ok. 20 tys. żołnierzy. Wybicki natomiast zaczął budowę zrębów polskiej administracji.

Napoleon przebył do stolicy Wielkopolski 27 listopada 1806 roku. Przez niecałe trzy tygodnie, to właśnie z Poznania wychodziły jego decyzje, a 11 grudnia w sali redutowej Hotelu Saskiego podpisano pokój między Francją a Saksonią. 16 grudnia cesarz wyruszył do Warszawy. W czerwcu 1807 roku, na mocy traktatu w Tylży, powstało Księstwo Warszawskie.