„Przez to nabożeństwo wpisujemy się w ogólnoświatowe obchody jubileuszu Reformacji, czyli odnowy Kościoła. Centralne uroczystości odbędą się dziś w szwedzkiej katedrze w Lund, gdzie na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej przybędzie papież Franciszek, aby wspólnie upamiętnić 500 lat Reformacji, dziękować za 50-lecie dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego, wspólnie wyznawać winy za podział chrześcijaństwa i złożyć deklarację dalszej współpracy między wyznaniami” – powiedział podczas powitania liturgicznego zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego bp Adrian Korczago.

Świątynię wypełnili wierni z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy. W nabożeństwie uczestniczą liczni goście. Jest wśród nich m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce bp Marek Izdebski, abp Abel z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, a także przedstawiciele innych wspólnot religijnych.

W poniedziałek w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przypada święto Reformacji. Jego źródło tkwi w wydarzeniach z 31 października 1517 r. w Wittenberdze, gdy augustiański mnich ks. Marcin Luter wywiesił na drzwiach kościoła zamkowego 95 tez wymierzonych przeciw praktyce sprzedaży odpustów. Jego intencją było zreformowanie Kościoła zachodniego. Wówczas nie było to możliwe. W 1521 r. Luter zerwał stosunki z Rzymem, a ówczesny papież Leon X go ekskomunikował.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Liczy ok. 70 tys. wiernych. Składa się z sześciu diecezji i liczy 134 parafie. Najliczniejsza grupa luteran mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Reformacja dotarła tu wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra. Diecezja cieszyńska zrzesza ok. 38 tys. wiernych. Na świecie jest ok. 74 mln luteran.

Kościół Jezusowy w Cieszynie jest największą świątynią luterańską w Polsce. Może pomieścić kilka tysięcy wiernych. Został wzniesiony na początku XVIII w. Do roku 1781, w którym cesarz Austrii Józef II wydał „patent tolerancyjny”, zezwalający luteranom, kalwinom i prawosławnym praktykowania swojego wyznania, był jedyną świątynią ewangelicką na Śląsku Cieszyńskim.