Bułgarkę w nadzorowaniu unijnego budżetu zastąpi niemiecki komisarz Guenther Oettinger.

Georgiewa starała się o stanowisko sekretarza generalnego ONZ, jednak nie udało się jej go objąć.