Pożegnanie zmarłego 11 września białoruskiego działacza odbyło się w mińskim greckokatolickim Centrum św. Józefa. Prochy pochowano na cmentarzu Czyżouskim w Mińsku.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. białoruscy opozycjoniści i działacze społeczni Anatol Labiedźka, Aleś Bialacki, Wincuk Wiaczorka, Lawon Barszczeuski i Wiaczesłau Siwczyk – informuje portal "Biełorusskije Nowosti".

Jury Chadyka był profesorem fizyki i jednocześnie badaczem kultury i sztuki białoruskiej. Od 1960 r. pracował w Instytucie Fizyki Akademii Nauk BSRR, gdzie w 1969 r. zorganizował seminarium poświęcone kulturze chrześcijaństwa i sztuce starobiałoruskiej.

W latach 1989-2007 był zastępcą przewodniczącego Białoruskiego Frontu Narodowego (BNF), a w latach 1996-2000 zasiadał we władzach Białoruskiego Komitetu Helsińskiego. W 1996 r., po aresztowaniu za udział w protestach, wraz Siwczykiem - innym liderem BNF - prowadził niemal miesięczną głodówkę. Został uwolniony pod presją międzynarodowej opinii publicznej.

W 2011 r. wraz z kilkudziesięcioma innymi działaczami odszedł z partii, zarzucając jej ugodowość wobec władz.

Ostatnie lata życia spędził w Denver w USA, gdzie mieszkał z rodziną syna, Kastusia. Miał 78 lat.

Jego wykłady o sztuce i kulturze białoruskiej "w głuchych sowieckich czasach były jak łyki świeżego powietrza" – wspomina na łamach portalu Radia Swaboda były szef BFN Wincuk Wiaczorka. "W polityce proponował rozwiązania z właściwą dla fizyka dokładnością, uważnie słuchał argumentów oponentów i życzliwie polemizował. Zawsze kierował się zasadą, że +kto nie jest wrogiem, ten może zostać sojusznikiem+, był motorem porozumień koalicyjnych sił demokratycznych, bo jako naukowiec rozumiał: skonsolidowaną dyktaturę można pokonać tylko działając razem".

Z Mińska Justyna Prus (PAP)