Mapa Porządku pozwala na zgłoszenie, poinformowanie odpowiednich służb o bardzo różnych sprawach, jak np. dziura w jezdni, porozrzucane śmieci, niedziałająca latarnia, uszkodzona sygnalizacja, zniszczenie znaków drogowych, padłe zwierzę, przepełnione kosze uliczne. Do wyboru jest 16 kategorii zdarzeń (zgłoszeń); można np. zaproponować w jakimś miejscu nową ławkę czy kosz na śmieci.

Michał Piotrowski z Urzędu Miasta w Gdańsku tłumaczy, że od kwietnia działa zmodernizowana wersja mapy, z aplikacją na mobilne urządzenie, co pozwala na natychmiastowe wysłanie zgłoszenia. Wcześniej można to była zrobić tylko za pomocą komputera. W minionym półroczu odebrano 905 zgłoszeń, średnio po 181 miesięcznie.

"Każdą taką sprawę możemy od razu zgłosić odpowiednim służbom, które dzięki temu błyskawicznie mogą na to reagować" - tłumaczy.

Wśród zgłoszonych spraw najwięcej dotyczyło dziur w jezdni oraz porozrzucanych śmieci i nielegalnych wysypisk. Dużo zgłoszeń dotyczyło też dewastacji znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz uszkodzonych lub ukradzionych studzienek. W minionym półroczu wpłynęły np. 42 zgłoszenia dotyczące wraków lub porzuconych aut.

Zgłoszenie trafia od razu do kilku instytucji, np. do Zarządu Dróg i Zieleni, Straży Miejskiej, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Piotrowski wyjaśnił, że na mapie na bieżąco podawane są liczby spraw zgłoszonych i już załatwionych. Zapewnia, że odpowiednie służby mają na mapie pokazane czerwone punkty do załatwienia. "Im więcej tych czerwonych punków, tym gorzej i ich zadaniem jest gasić te czerwone lampki jak najszybciej" - dodał.

Przyznał, że niektórych zgłoszeń nie można załatwić "od ręki", ponieważ wymagają spełnienia pewnych procedur, jak np. stojący pojazd, który zgłaszający uznaje za wrak lub porzucony albo zanieczyszczenia, zaśmiecenia zlokalizowane na terenach nie należących do gminy.

Zgłaszający poprzez urządzenia mobilne mają ułatwione pozycjonowanie GPS, mogą dodawać też zdjęcie; mają też podgląd wszystkich zgłoszeń z ostatnich 48 godzin. Jeżeli zgłaszający poda swój adres mailowy, wówczas otrzyma także informację o realizacji zgłoszenia.

Nową wersję mapy można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym. Aplikacja jest dostępna z Google Play i App Store.

Zalecane przeglądarki do korzystania z aplikacji to najlepiej najnowsze Mozilla Firefox i Google Chrome. Dostęp do Mapy jest nadal też możliwy ze strony Interaktywnego Planu Gdańska oraz ze stron www.gdansk.pl i www.um.gdansk.pl.

Celem utworzenia Mapy Porządku miasta Gdańska, aktywnego narzędzia informatycznego było propagowanie postaw proekologicznych oraz umożliwienie reakcji mieszkańców na zaobserwowane negatywne zdarzenia w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Mapa pozwala na poprawę efektywności działań dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście, zwiększenie i usprawnienie przepływu informacji między jednostkami administracyjnymi, właścicielami i zarządcami określonych terenów. (PAP)