"Choć spodziewamy się, że konsumpcja będzie wspierała wzrost realnego PKB o 3-3,5 proc. w tym roku, to pogarszanie się klimatu inwestycyjnego zagraża spowolnieniem wzrostu" - napisali analitycy w nocie.

"Jeśli niewiele się zmieni przed październikiem (3 miesiące po wydaniu przez Komisję Europejską rekomendacji), Unia Europejska może zdecydować się na zastosowanie sankcji. Takie działanie, nawet jeśli ma ograniczony bezpośredni wpływ na wiarygodność kredytową, będzie dalej pogarszało klimat inwestycyjny w Polsce" - dodali.

Analitycy podkreślili, że oznaki tego widać w wynikach PKB za I kwartał, kiedy zanotowano spadek inwestycji rdr.

W maju agencja ratingowa Moody's utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2 obniżając perspektywę ze stabilnej do negatywnej. (PAP)