Analiza przeprowadzona przez ekspertów BIK pokazuje, że Polacy najczęściej poręczają jeden kredyt, ale co dziesiąty z nich zdecydował się na poręczenie dwa lub więcej kredytów. Osoby, które same mają zobowiązania w bankach/SKOK-ach, nieco częściej poręczają jednocześnie większą liczbę kredytów aniżeli osoby, które nie finansują się w tych instytucjach - informuje BIK.

"Najczęściej poręczane są kredyty konsumpcyjne – 86 proc. wszystkich poręczeń. Kolejne 12 proc. to kredyty mieszkaniowe. Inne rodzaje kredytów są poręczane rzadko. Średnia kwota poręczanego kredytu wynosi 37,1 tys. zł. Oczywiście najwyższe kwoty są poręczane w przypadku kredytów mieszkaniowych – średnia kwota poręczanego kredytu wynosi 110,8 tys. zł. Obserwujemy jednak różnice w przypadku kredytów złotowych i walutowych. Dla kredytów złotowych wynosi ona 95,7 tys. zł, zaś dla kredytów walutowych 158,8 tys. zł. W przypadku kredytów konsumpcyjnych średnia kwota poręczanego kredytu to 30,2 tys. zł" - głosi informacja BIK.

Wśród poręczycieli jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn (53 proc. do 47 proc). "Skłonność do poręczania kredytów rośnie wraz z wiekiem i zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn osiąga maksimum w wieku 55-64 lat. Tendencja ta jest niezależna od płci, ale również od rodzaju kredytu jaki jest poręczany" - informuje BIK.

Według BIK zadłużenie z tytułu własnych kredytów posiada aż 70 proc. poręczycieli. Wraz ze wzrostem liczby poręczanych kredytów rośnie też liczba własnych kredytów oraz kwota pozostająca do spłaty z tytułu tych zobowiązań.

"W systemie Biura Informacji Kredytowej znajdują się informacje wskazujące, że spośród 328 tys. kredytów, które są poręczane, 11 proc. to kredyty obecnie mające opóźnienia w spłacie min. 90 dni. Te opóźnione kredyty poręcza 38,6 tys. osób, co stanowi 9,7 proc. wszystkich poręczycieli" - czytamy w informacji BIK.

"Należy pamiętać, że poręczyciel odpowiada solidarnie za poręczny kredyt. Oznacza to, że w przypadku, gdy właściwy kredytobiorca zaprzestał spłaty kredytu, obowiązek ten spada na poręczyciela. Każda z osób posiadająca własny kredyt ma do spłaty z tego tytułu 37,4 tys. zł. Jeśli popatrzymy na kwoty, które pozostały do spłaty dla kredytów przez nich poręczanych, to średnio na poręczyciela może przypaść dodatkowe 21,8 tys. zł do spłaty" - mówi cytowany w komunikacie prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. (PAP)