KNF wydłużyła terminy zobowiązania BNP Paribas do zwiekszenia płynności BNP BGŻWarszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin zwiększenia płynności do co najmniej 12,5% został przesunięty do końca 2018 roku wobec pierwotnego terminu obowiązującego do połowy 2016 roku, zaś osiągnięcie progu 25% plus jedna akcja zostało opóźnione do końca 2020 roku wobec terminu do końca 2018 roku, podała Komisja.

"Zmiana terminu realizacji tego zobowiązania inwestorskiego, uzasadniona nieprzewidzianą niekorzystną zmianą warunków rynkowych w stosunku do momentu złożenia zobowiązania, polega na tym, że KNF uzna zobowiązanie za wykonane jeśli płynność akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA osiągnie poziom co najmniej: 12,5% akcji do końca 2018 r., oraz 25% plus jedna akcja do końca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

KNF przypomniała, że 2 września 2012 r. KNF stwierdzając brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez BNP Paribas akcji BGŻ w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania w zakresie m.in. zwiększenia płynności akcji BGŻ.

Zobowiązanie zakładało zwiększenie liczby akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 12,5% do 30 czerwca 2016 r., oraz zwiększenie ilości akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 25% plus jedna akcja do końca 2018 r. z zastrzeżeniem, że gdyby osiągnięcie deklarowanej liczby akcji w wolnym obrocie w terminie było nieuzasadnione z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych lub wyjątkowych warunków rynkowych lub narażałoby grupę BNP Paribas na nieuzasadnione straty finansowe, BNP Paribas niezwłocznie przystąpi do rozmów z KNF, w celu uzgodnienia zmienionego harmonogramu osiągnięcia takiej ilości akcji w wolnym obrocie.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)