Nowak z MF: Sfinansowano ok. 68% całorocznych potrzeb pożyczkowychWarszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Po przeprowadzeniu emisji papierów skarbowych w ubiegłym miesiącu sfinansowanych zostało ok. 68% całorocznych potrzeb pożyczkowych państwa, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Po maju mamy sfinansowane ok. 68% całorocznych potrzeb pożyczkowych i powiększoną do ok. 60 mld zł rezerwę płynnych środków. Na poziom rezerwy płynnościowej składają się w porównywalnych częściach zarówno środki złotowe, jak i walutowe" - powiedział Nowak, cytowany w komentarzu do podaży obligacji skarbowych na czerwiec br.

Według niego, stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych i zgromadzone rezerwy pozwolą w okresie wakacyjnym ograniczyć liczbę i wartość oferowanych na przetargach obligacji. "Będziemy mogli spokojnie obserwować rynek i dostosowywać strukturę podaży obligacji do uwarunkowań rynkowych. W najbliższym czasie nie planujemy emisji bonów skarbowych" - czytamy dalej.

Podkreślił, że z uwagi na referendum w Wielkiej Brytanii przesunięta została w czerwcu data drugiego przetargu o dwa dni robocze.

"W kwietniu portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych spadł o 1,9 mld zł, co wynikało głównie z wykupu od podmiotów zagranicznych zapadających w tym miesiącu obligacji o wartości 4,7 mld zł. Inwestorzy zagraniczni zrolowali większość zapadających obligacji, w dalszym ciągu redukując portfele obligacji zapadających w horyzoncie jednego roku (-6,3 mld zł) i zwiększając portfele obligacji średnioterminowych (+3,4 mld zł dla terminów wykupu 2-7 lat) i długoterminowych (+1,0 mld zł dla zapadalności powyżej 7 lat). W maju obserwowaliśmy ponowny wzrost zaangażowania nierezydentów w obligacje średnio- i długoterminowe, przy stabilizacji ich portfela obligacji krótkoterminowych" - podsumował wiceminister.

Ministerstwo Finansów podało dziś, że zaoferuje na jednym przetargu w czerwcu br. (9 VI) obligacje skarbowe o łącznej wartości 3-6 mld zł. Na 27 czerwca zaplanowano także przetarg zamiany obligacji z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu".

(ISBnews)