"Z deklaracji bezrobotnych wynika, że jedynie połowa z nich (50 proc.) zarejestrowana jest w urzędzie pracy. Odsetek takich deklaracji jest wyraźnie niższy niż w poprzednich latach (od ubiegłego roku spadek o 6 pkt. proc.)" - napisano.

Poniżej wskazania bezrobotnych na pytanie czy jest Pan(i) obecnie zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a)?:

IV 2001 IV 2008 IV 2011 IV 2014 IV 2015 IV 2016
TAK 75 67 58 55 56 50
NIE 25 33 42 45 44 50

Badanie przeprowadzono w dn. 2–9 marca oraz 31 marca–7 kwietnia 2016 roku na próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski liczących łącznie 2138 osób. (PAP)