Chodzi o ratowanie cennych i bardzo starych zabytków pochodzących z czasów funkcjonowania Państwa Wiślan oraz wczesnych Piastów, które obecnie znajdują się pod opieką Muzeum Regionalnego prowadzonego przez gminę Wiślica.

Pod opieką placówki znajdują się obecnie średniowieczne podziemia pod bazyliką ze słynną Płytą Orantów (ok. 1175-1177), Dom Długosza oraz pawilon archeologiczny, w którym można obejrzeć m.in. pozostałości romańskiego kościoła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX wiek, a więc na wiek przed chrztem Mieszka I (966 r.)

„Wystąpiliśmy już oficjalnie do marszałka (województwa świętokrzyskiego – PAP) o współprowadzenie tego muzeum” – powiedział dziennikarzom wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, przebywający we wtorek z wizytą w województwie świętokrzyskim. Polityk odwiedził m.in. Oblęgorek koło Kielc oraz położoną na południu regionu Wiślicę.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami pełną współpracę z resortem, zaznaczając, że model współprowadzenia placówki w ramach filii Muzeum Narodowego w Kielcach byłby najlepszym rozwiązaniem dla ratowania zabytków i promocji tego miejsca.

Jak zaznaczył prof. Gliński, „ministerstwo mogłoby bezpośrednio poprzez Muzeum Narodowe w Kielcach pomagać finansowo w utrzymaniu Muzeum Regionalnego, które jak wiemy ma w tej chwili kłopoty i jest tam wiele do zrobienia”. Dodał, że ma nadzieję, że dzięki takiej operacji „Wiślica już wkrótce będzie odnowiona i będzie zasilona, a Muzeum Regionalne stanie na nogi” – zapowiedział.

Zdaniem wicepremiera plany wobec Wiślicy wpisują się w przyjęte założenia i filozofię polityki kulturalnej. "Przez ostatnie cztery miesiące w kilkunastu przypadkach przejęliśmy współodpowiedzialność za instytucje lokalne czy ogólnopolskie, takie jak PIW czy Wydawnictwo Muzyczne, które były na krawędzi upadku i poprzez to, że ministerstwo się zaangażowało za pomocą współprowadzenia, to te instytucje zostaną uratowane, a inne powstaną, tak jak Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” – powiedział prof. Gliński.

"Panowała bardzo wyjątkowa atmosfera, bardzo życzliwa dla Wiślicy” – powiedział PAP wójt gminy Wiślica Stanisław Krzak po spotkaniu, w którym oprócz wicepremiera i marszałka województwa uczestniczyli świętokrzyscy parlamentarzyści i historycy. Jego zdaniem jest raczej pewne, że Muzeum Regionalne w Wiślicy stanie się filią Muzeum Narodowego w Kielcach jeszcze w tym roku.

„Pan premier wyraził chęć, żeby jak najszybciej doszło do przekazania, aby poprzez Urząd Marszałkowski muzeum stało się filią (…) Dofinansowanie gwarantował jeszcze w tym roku, jeśli tylko dokonamy przekazania” – powiedział Krzak. Jego zdaniem przekazanie placówki pod zarządzanie Urzędu Marszałkowskiego powinno nastąpić jeszcze w maju br. Następnym krokiem będzie jego włączenie w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach, czyli pod współzarządzanie samorządu województwa i resortu kultury.

Jak wyjaśnił PAP dyrektor departamentu odpowiedzialnego m.in. za kulturę w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Kowalczyk, dla sfinalizowania całego procesu niezbędna będzie zmiana statutu Muzeum Narodowego w Kielcach, której dokonuje minister kultury. „Zmiana będzie polegała na tym, że do struktury organizacyjnej będzie dopisany oddział w Wiślicy” – powiedział.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Odkryto tam ślady osadnictwa z drugiej połowy IX w. Prawa miejskie otrzymała w drugiej połowie XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. Jedną z najznamienitszych postaci związanych z miejscowością był Jan Długosz; zachował się piętnastowieczny Dom Długosza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza.

Jednym z najcenniejszych zabytków miejscowości jest gotycka bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datowaną na XIII w. rzeźbą Madonny Łokietkowej. W podziemiach świątyni, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, znajdują się pozostałości dwóch kościołów romańskich z XII i XIII w. oraz wspomniana płyta orantów (znana też jako posadzka wiślicka). Innym ważnym miejscem jest pawilon archeologiczny z fundamentami kościoła i misy chrzcielnej z czasów Państwa Wiślan.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samorząd wojewódzki oraz resort kultury. Obecnie oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obejmuje także oddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycję Muzealną przy ulicy Orlej w Kielcach oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (pow. kielecki).(PAP)