W opublikowanej przez serwis decyzji TK czytamy, iż ustawa o trybunale autorstwa PiS jest niezgodna z konstytucją. Wątpliwości budzą m.in. dodatkowe uprawnienia egzekutywy, co w ocenie TK zagraża zasadzie trójpodziału władzy. „Nowe uprawnienia Prezydenta i Ministra Sprawiedliwości do składania wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału lub złożenie sędziego z urzędu nie są przewidziane w Konstytucji oraz godzą w zasadę podziału władzy sądowniczej i wykonawczej (por. art. 10 Konstytucji)”- czytamy w orzeczeniu.

We wtorek 12-osobowy skład TK zbadał skargi na nowelizację ustawy o TK. Zaskarżyli ją : I prezes SN, posłowie PO, posłowie Nowoczesnej i PSL, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Wyrok miał zapaść dziś o godzinie 13:00. 

Czytaj więcej: Wpolityce.pl