Parlamentarzysta przypomniał, że ważność wyborów orzekł sąd. Wybory do sejmików zostałyby ogłoszone tylko w przypadku utworzenia nowych województw.

Taki postulat pojawił się w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Mowa była o częstochowskim, środkowopomorskim i warszawskim.