Stan wyjątkowy pozwala w szczególnych przypadkach na swobodniejsze traktowanie postanowień wynikających z Konwencji. Skarga ze strony obywatela na naruszenie jego praw nie będzie rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Policja od dwóch tygodni przeprowadza regularne rewizje w wielu miejscach kraju likwidując magazyny broni i ośrodki propagandy dżihadu. 60-siąt osób podejrzanych o radykalizacje ich poglądów i sprzyjanie islamistom zostało zwolnionych z pracy na lotnisku Roissy.