Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta podkreślił, że Rada ma pomagać przy tworzeniu projektów ustaw, między innymi opracowując wstępne założenia do nich, a także prowadzić bieżącą działalność analityczno-doradczą. Jej zadaniem będzie również tworzenie długofalowych planów rozwojowych. "To ma być myślenie w kategoriach strategicznych, nie w perspektywie jednej czy dwóch kadencji, ale na lata" - tłumaczył gość Trójki.

Maciej Łopiński zaznaczył, że zaproszenia do Rady zostały skierowane do ludzi z różnych środowisk, między innymi do naukowców i polityków. Jak mówił, zdecydowana większość osób zgodziła się na udział w jej pracach. "Odmów było naprawdę mało" - powiedział Łopiński. Podkreślił też, że nie zdarzyło się, by ktoś odmówił ze względów politycznych.
Utworzenie Narodowej Rady Rozwoju Andrzej Duda zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej. Prezydent powoła ją dziś o 12.00. W skład liczącej 87 osób Rady wejdą między innymi: Adam Daniel Rotfeld, Marek Balicki, Zyta Gilowska, Elżbieta Mączyńska i Adam Jarubas.