Oficjalnie głównym tematem rozmów będzie problematyka europejskiej spójności i edukacji. Właśnie w celu monitorowania tych kwestii grupa została powołana - w 2003 roku w portugalskim mieście Arraiolos.

Przywódcy grupy będą się też zastanawiali nad sposobami wyjścia z kryzysu związanego z napływem uchodźców do Unii Europejskiej. Ich spotkanie poprzedzi wtorkowe rozmowy ministrów spraw wewnętrznych Unii i środowy szczyt, na którym mają zapaść kluczowe decyzji w sprawie podziału uchodźców.

Z wypowiedzi otoczenia Andrzeja Dudy wynika, że prezydent będzie chciał poruszyć ten temat podczas dwustronnych spotkań z prezydentami Włoch, Słowenii, Łotwy i Finlandii. W skład grupy Arraiolos wchodzą ponadto Niemcy, Austria, Węgry i Portugalia.