Przedstawicielka resortu środowiska przypomniała, że w 2014 r. przedsiębiorstwo wypracowało zysk netto na poziomie 421 mln zł i był on wyższy o 38 proc. niż w 2013 r. Wzrosła też powierzchnia gruntów w zarządzie LP o blisko 5,5 tys. ha.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest największą w Europie organizacją zarządzającą lasami publicznymi. Gospodarują na 7,2 mln ha lasów, co stanowi 80 proc. wszystkich lasów w naszym kraju. Zatrudniają ponad 25 tys. osób. (PAP)