Tomasz Sommer, rzecznik kampanii parlamentarnej partii KORWiN powiedział, że chodzi o pkt. 17 porozumienia w którym napisano, że - tu cytat: "Polsce Razem i Solidarnej Polsce przysługują środki finansowe na specjalny fundusz ekspercki. Warunkiem wypełnienia tego ustalenia jest podniesienie dotacji na finansowanie partii politycznych".

W ocenie Sommera zapis ten jest też formą szantażu skierowanego wobec Polski Razem i Solidarnej Polski, bo - jak powiedział - dostaną one te pieniądze tylko wtedy, gdy poprą zwiększenie finansowania partii z budżetu.

Przemysław Wipler wezwał Jarosława Kaczyńskiego do powiedzenia czy planuje, po wygranych wyborach, zwiększy kwotę finansowania partii z budżetu państwa.