Jednym z głównych zapisów porozumienia jest utworzenie Nowej Kompanii Węglowej. Zgodnie z zapowiedziami premier Ewy Kopacz ma ona powstać do końca tego miesiąca. Termin pojawienia się tego nowego tworu był już jednak kilka razy przesuwany i górnicy zaczynają się obawiać. Dlatego większość górników patrzy w przyszłość z pesymizmem.
Przewodniczący Solidarności w kopalni Bielszowice, Grzegorz Kuźnicki przyznaje, że sytuacja jest niepewna. Kopalnie, które mają wejść w skład nowej kompanii nie są w dobrej sytuacji. Dodatkowo firmy, które miały stać się udziałowcami wcale nie chcą angażować się w górnictwo. Według związkowców to wina rządu.
We wszystkich kopalniach reaktywowano już komitety protestacyjno-strajkowe. Jak podkreślają związkowcy jeśli do końca września nie zostanie w pełni zrealizowane porozumienie to dojdzie do strajków.