Pierwsza transza będzie wynosić 13 miliardów euro, z czego Grecja będzie mogła przeznaczyć tylko miliard na pokrycie długu wewnętrznego. Pozostała suma zostanie przelana na specjalny rachunek, z którego Ateny spłacać będą kredyt pomostowy oraz zadłużenie wobec Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Z całości pożyczki około 25 miliardów euro zostanie przeznaczonych na dofinansowanie banków. W pierwszej fazie dostępnych będzie 10 miliardów. Dokładna kwota pomocy finansowej będzie zależeć od tego, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdecyduje się uczestniczyć w programie pomocowym, a także od oceny reform, do których wprowadzenia Grecja się zobowiązała.

Pierwsza ocena reform nastąpi jesienią. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależnia swoją decyzję od redukcji greckiego zadłużenia.