Polityk powiedział, że Europa chce pomóc Grecji, ale nie może tego zrobić wbrew jej woli. Grecy mają zadecydować w referendum, czy akceptują plan reform i oszczędności narzucony przez kredytodawców.

Pakiet pomocowy wygasł dziś o północy, ale premier Aleksis Tsipras zabiega o kolejne wsparcie i jest gotowy zgodzić się na wymogi stawiane przez wierzycieli.