Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w środę KPRM. Przewiduje on zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę także domów jednorodzinne powyżej 70 m oraz przydomowych schronów i ukryć doraźnych.

"Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii" - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Poinformowano, że projekt wprowadzi kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. "Chodzi o dalsze zmniejszenie obciążeń dla inwestorów, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Dotyczy to także elektronizacji procedur oraz działalności organów administracji publicznej".

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw. będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia. "Oznacza to, że budynki jednorodzinne, także te o powierzchni ponad 70 m kw., będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że rozwiązanie to usprawni budowę budynków na potrzeby własne. "Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostaną także przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw., niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej oraz budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną. Oznacza to, że obiekty te będą mogły powstawać jedynie na podstawie zgłoszenia" - podano.

Dodano, że do obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, lecz wymagających zgłoszenia, zostanie także dodana budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m kw. i nie większej niż 15 m kw. "Budowa wymienionych zbiorników do 5 m kw. nie będzie wymagała nawet zgłoszenia" - podkreślono.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego ma znieść możliwość składania dokumentów w postaci papierowej na rzecz pełnej cyfryzacji procesu budowlanego. "W procesie tym organy administracji publicznej będą wydawały dokumenty jedynie w postaci elektronicznej. Dla całego kraju wprowadzony zostanie jeden system teleinformatyczny, który będzie służył do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Będzie to portal e-Budownictwo" - wyjaśniono.

Wskazano też, że w ramach systemu utworzona zostanie Baza Projektów Budowlanych. "W bazie będą gromadzone projekty budowlane, w tym projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne, sporządzone w postaci elektronicznej" - poinformowano.

Zgodnie z nowelizacją o zamieszczeniu projektu budowlanego w bazie będzie decydował użytkownik konta na portalu e-Budownictwo, czyli inwestor lub projektant. "Projekt budowlany, który zostanie zamieszczony w bazie otrzyma indywidualny numer – inwestor będzie mógł go podać we wszelkiego rodzaju wnioskach, zgłoszeniach czy zawiadomieniach składanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego" - wyjaśniono.

Nowe przepisy mają wejść w życie, co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/