Autorzy rankingu, amerykańscy i brytyjscy ekonomiści, wzięli pod uwagę takie czynniki, jak PKB na głowę mieszkańca, oczekiwana długość życia czy poziom zaufania społecznego. Jeden z autorów zestawienia, znany amerykański naukowiec Jeffrey Sachs, powiedział, że kraje z czołówki rankingu cieszą się dobrobytem, dobrze rozwiniętymi więziami społecznymi oraz uczciwymi i odpowiedzialnymi rządami.

Ostatnie miejsce zajęło afrykańskie Togo, wyprzedziło go Burundi i Syria.