Prace nad ustawą, którą Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu przerwano po podpisaniu przez rząd porozumienia ze strajkującymi górnikami - powiedział senator PO Jan Michalski. „Chodziło o to, by już na etapie komisji zaproponować zmiany do ustawy, które będą konsumowały przygotowane propozycje”- wyjaśnił Michalski, który będzie sprawozdawcą ustawy.

Zawarte w sobotę porozumienie rządu z górniczymi związkami zawodowymi zmienia skład kopalń, które będą przekazywane do Spółki Restrukturyzacji Górnictwa i zmienia pakiet osłonowy. Porozumienie przewiduje wprowadzenie przedemerytalnych 3-letnich urlopów dla pracowników przeróbki oraz znosi 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych.