Rzecznik prasowy KS SKOK powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że Kasa Krajowa nie sfinansuje roszczeń członków SKOK Wołomin. Zabrania nam tego prawo - podkreślił Andrzej Dunajski. Tak zwany kredyt płynnościowy może być bowiem udzielony tylko wtedy, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty.

Zarządca komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK - powiedział Andrzej Dunajski.

Według stanu na koniec października, pożyczki przeterminowane brutto stanowiły blisko 80 procent kredytów SKOK Wołomin. Jutro przedstawiciele Komisji Krajowej SKOK mają rozmawiać o sytuacji SKOK Wołomin z Komisją Nadzoru Finansowego.