Od 7.00 głosują mieszkańcy 890 gmin i miast, w których 16 listopada żaden z kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie zdobył ponad połowy ważnie oddanych głosów.

"PKW ma nadzieję, że ostateczne wyniki wyborów zostaną podane w poniedziałek" - mówiła sędzia Maria Grzelka. Wszystko zależy od tego, kiedy spłyną obwieszczenia komisarzy. O wynikach na terenie gminy będzie można dowiedzieć się od gminnej komisji wyborczej. 

Według danych Komendy Głównej Policji, do 29 listopada do 21.00 doszło do ponad 30 naruszeń ciszy wyborczej. Były to głównie przypadki zrywania plakatów czy roznoszenia ulotek m.in. w Podlaskiem. Jak poinformowała sędzia Maria Grzelka, w miejscowości Michałowo w białostockiem ktoś roznosił ulotki informujące, że osoby nowo zameldowane nie mogą głosować. Sprawą już zajęła się policja.

W drugiej turze zostaną wyłonieni między innymi prezydenci 11 miast wojewódzkich: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Opola, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Uprawnionych do głosowania w drugiej turze jest ponad 16,5 mln osób.

Na karcie do głosowania są tylko dwa nazwiska. Żeby głos był ważny, trzeba postawić znak ”x” w kratce obok nazwiska kandydata, na którego chcemy głosować. W lokalu wyborczym otrzymamy tylko jedną kartę do głosowania.

Lokale wyborcze zamknięte zostaną o godz. 21.00. Do tego czasu trwa cisza wyborcza.