Jak pisze dziennik "Izwiestja", podczas narad mówiono o tym, że przestępcy często ukrywają się w tundrze i innych trudno dostępnych miejscach, w związku z czym policjanci nie zawsze mają możliwość dotarcia na miejsce czy ich ścigania. Podobny problem pojawia się przy transporcie podejrzanych na przesłuchanie czy do aresztu.

Milicja wykorzystuje skutery śnieżne, które nie są najlepszym środkiem poruszania się po tundrze. "Mogą się popsuć w terenie, a renifer dojdzie wszędzie. Zwierzęta te mogą być pożyteczne i dla posterunkowych, dla objazdu rejonów. Oprócz tego policjanci pomagają mieszkańcom tundry i wywożą stamtąd chorych"- mówiła Irona Pimkina z rosyjskiego resortu spraw wewnętrznych.