W drugiej sprawie oskarżony, według sądu, dopuścił się znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji. Za te czyny został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu prac społecznych. Będzie musiał też zapłacić w sumie 600 złotych nawiązki na rzecz poszkodowanych policjantów.