Jak powiedział, "po 11 września popełniliśmy wiele błędów. Robiliśmy też wiele rzeczy słusznych, ale również torturowaliśmy niektórych ludzi. Niektóre nasze czyny były sprzeczne z wyznawanymi przez nas wartościami" - dodał amerykański prezydent.

Po raz pierwszy Obama przyznał, że wobec podejrzanych o terroryzm stosowano tortury w 2009 roku, po objęciu prezydentury. Jego poprzednik, George W. Bush wielokrotnie i zdecydowanie zaprzeczał temu.

24 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Rozpatrując skargę Palestyńczyka i Saudyjczyka, którzy mieli być przetrzymywani w Starych Kiejkutach, uznał, że Polska przetrzymywała ich na swoim terytorium. Trybunał nakazał wypłacenie odszkodowań Abu Zubajdzie i Adb al-Rahimowi al-Naszirowi w wysokości w sumie 230 tysięcy euro.